Ceny

Služba provoz aplikace Designer 1990 Kč/měsíc
počet šablon neomezený
maximální počet nahraných fotek od uživatelů 5000 kusů/měsíčně
každý další soubor 0,20 Kč/soubor

Ceny bez DPH